Гаранция и сервиз

Вартек Благоеви ООД издава гаранционна карта на продуктите, които подлежат на гаранционно обслужване, в която са фиксирани сроковете и условията на гаранция.

Условия на гаранционното обслужване:

Продуктът трябва да бъде доставен до и взет от упълномощения сервиз за сметка на клиента, заедно с гаранционната карта. При гаранционна подмяна, новата машина се изпраща с транпортни разходи за сметка на клиента.

 

Гаранцията не е в сила в следните случаи:

  • Инциденти при транспортиране и съответните причинени вреди.
  • Пoвpeди, дължaщи ce нa изнocвaнe на части
  • Дефекти или повреди в резултат на неправилна употреба или нехайство от страна на клиента, както и при употреба на продукта по начин, различен от този, посочен в Указанията за ползване.
  • Дефект или повреда в резултат на форсмажорни обстоятелства.
  • Ремонт или изменения, направени от неоторизирано лице, както и инсталиране или операции в нарушение на техническите характеристики на изделието и/или изискванията за безопасност.
  • Повреди, възникнали в резултат на използването на неоригинални консумативи и/или резервни части.

Гаранционното и извънгаранционното сервизно обслужване на машините се осъществява от висококвалифицирани и професионално обучени сервизни инженери на Вартек Благоеви ООД. 

Сервизните ни бази са разположени в градовете Варна и София. Обслужването се извършва в работни дни от понеделник до петък след предварителна заявка на телефон 0700 200 19.


Машините за ремонт се изпращат до поискване:

 гр.Варна- SPEEDY- Склад- ВАРНА, Западна промишлена зона No.2, получател: Димитър Янчев, 0888 331123

гр.София- SPEEDY- офис 773 - СОФИЯ - ХИПОДРУМА ул.Софийски герой No 4, получател: Ивайло Гаманов, 0885301300

Всички права запазени © 2015 ВарТек. Дизайн и поддръжка Дот Медиа