Твоята кошница е празна!
Политика за личните данни

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ,ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, ЕИК 204066359 със седалище и адрес на управление: гр. Варна,бул.“Вл.Варненчик 322  обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Интернет страницата www.vartec.bg  се притежава от ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, ЕИК 204066359 , и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД. Данните  Ви служат за управление на  вашите покупки.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД и предоставяте информация на Дружеството.
КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, две имена , номер на телефон  и адрес за доставка.
За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД са:
Дейности по управление не електронния ни магазин:
Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на www.vartec.bg на основание сключването на договор;
Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;
Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, на основание легитимния интерес;
Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ
УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)


КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.
КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД?
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:
Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.


РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За случаите, в които ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Всички служители на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.


ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ДАННИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД;
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четенe формат;
правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@vartec.bg 
 Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.


ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
На имейл адрес: office@vartec.bg
по пощата: Гр.Варна,бул. Вл.Варненчик 322,  ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД.


Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

Платформа за онлайн решаване на спорове ОРС
                 - Платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) - ТУК
                 - Органи за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС) - ТУК


 При всички случаи на връщане, гаранции и рекламации важи Законът за защита на потребителите.

Последни новини